• Nendoroïd Shiro

    Shiro - No Game No Life

    Nendoroïd Shiro